მისამართი: ვიქტორ კუპრაძის ქუჩა №7, 4600, ქუთაისი, საქართველო.

ტელეფონის ნომერი: (+995)598 29 06 27

ელფოსტა: ricdog@live.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Vkontakte

© 2019 RICDOG. ნიკოლოზ ოსეფაიშვილი 

სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი" 
იყავი აქტიური ყოველთვის და ყველგან!

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Vkontakte