პროგრამები

RTC

Scenary

Youth Parliament

Art is Fun

Scientific Club

MYO

Agency

Open Dance Floor

Open Self-Government

© 2019 RICDOG. ნიკოლოზ ოსეფაიშვილი & ლუი კაცაძე.

სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი" 
იყავი აქტიური ყოველთვის და ყველგან!

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Vkontakte