პროექტები

GAME ზონა

117348959_101891021634344_11142034128069

PIEE

Picture2.png

EU PROJECT

tavsarTi.jpg

100% RE

68995467_390681014818064_259455369155811

სამართალდამცავი

88163936_493749514636069_651715819355714

Inclusive Youth Work

60153967_393871251461256_590956958417158

© 2019 RICDOG. ნიკოლოზ ოსეფაიშვილი 

სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი" 
იყავი აქტიური ყოველთვის და ყველგან!

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Vkontakte